Rorschach

AFYON MAVİ KELEBEK PSİKOLOJİK DESTEK VE EĞİTİM DERNEĞİ

Rorschach (okunuşu: Roşa) testi, psikolojik testlerin belki de en ilgi çekenidir. İsviçreli psikolog Hermann Rorschach tarafından şizofreni ve düşünce bozukluklarının tetkikini yapmak için ortaya çıkarılmış, 10 mürekkep lekesinin gözüktüğü karttan oluşan psikanalitik bir kişilik testidir. Hermann Rorschach bu testi ilk icat ettiğinde,  düşünce bozukluklarının tetkikini yapmak için ortaya çıkarmış olsa da, bugün günümüzde kişilik ve kişinin ana dinamiklerini analiz eden bir test olarak görülmektedir.

Rorschach Testi Ne Kadar Doğrudur?

Bugün Rorschach Testi, 1960’larda Exner Skorlandırılması adlı bir skorlama sistemiyle kompleks algoritma ve psikolojik analizin birlikte olduğu bir ölçülendirmeye tabi tutulmaktadır. Rorschach testi, özellikle psikiyatri kliniklerinde ağır psikotik ve şizofrenik yapıların teşhisinde etkilidir. Bir kişilik testi olarak ise psikolojik veya psikiyatrik danışmana yoğun bir malzeme sunsa da, kişinin karakterinin tam çözümlenmesinde kesin bir sonuca vardırmaz.

Ayrıca, günümüzde Rorshach kartlarına birçok kişi Internet veya filmler aracılığıyla oldukça aşinadır. Dolayısıyla bugün birçok kişiye Rorshach testi uygulandığında,  kişinin kartı ilk defa gördüğünde ortaya çıkan çağrışımlar kadar doğru malzeme elde edilmeyeceğine inanılarak, testin geçerliliğinin birçok durumda çok yüksek olmayabileceği düşünülmektedir.

Rorshcach Kart Örneği Var mı?

Ben bu yazıda yukarıda belirttiğim sebeplerden dolayı Rorschach kart örneklerini paylaşmayacağım. Ancak geçen hafta Wired‘da çıkan bir haber, Rorschach kartlarına yeni bir bakış açısı getirdi: Aaron Ansarov adlı Floridalı bir fotoğrafçı, zehirli deniz analarının resmini çektikten sonra, Photoshop’ta onların ayna yansımasını ayarlayarak, Rorshach kartlarına çok benzeyen örnekler meydana getirdi ve onlara ‘Halüsinatif Rohrschach Kartları’ ismini verdi.

 

 

 

 

afyon psikolog
afyon psikolojik destek
afyon psikolojik danışmanlık
afyon terapi
afyon terapist