Kaygı Testleri

AFYON MAVİ KELEBEK PSİKOLOJİK DESTEK VE EĞİTİM DERNEĞİ

Aaron T. Beck tarafından geliştirilen Beck Anksiyete Ölçeği’nin (BAI) ülkemizdeki geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Ulusoy ve arkadaşları (1998) tarafından yapılmıştır. Teşhisten çok tarama amaçlı kullanılan bir ölçüm aracı olarak işlev görmektedir. Beck Anksiyete Ölçeği, bedensel ve duygusal bulgulara ilişkin soruların yer aldığı toplam 21 maddeden oluşan ve 0-3 arası puanlanan likert tipi bir ölçektir. Toplam puan aralığı 0-63’tür.

 

 

 

 

 

afyon psikolog
afyon psikolojik destek
afyon psikolojik danışmanlık
afyon terapi
afyon terapist