HAKKIMIZDA

AFYON MAVİ KELEBEK PSİKOLOJİK DESTEK VE EĞİTİM DERNEĞİ

 

 

AFYON MAVİ KELEBEK PSİKOLOJİK DESTEK VE EĞİTİM DERNEĞİ

Mavi Kelebek Psikolojik Destek ve Eğitim Derneği 2018 yılında alanda çalışan uzman klinik psikolog ve psikolojik danışmanlar tarafından, eğitim ve psikolojik hizmetler alanında faaliyetler yürütmek amacıyla kurulmuştur. Derneğimizin en temel amacı, toplum ruh sağlığı alanında profesyonel destek hizmetlerini sağlamaktır. Bu amaca binaen, çocuk, ergen ve yetişkin bireylerin sağlıklı bir ruh haliyle yaşamlarını devam etmelerini sağlamak amacıyla psikolojik danışma, grupla psikolojik danışma, oyun terapisi, kariyer danışmanlığı, hipnoz, EMDR, NLP vb.hizmetleri yürütmek ve ruh sağlığı alanında çalışan profesyenollere eğitim desteği vererek, toplumda ruh sağlığının önemine yönelik çalışmalar yürütmektir. Aynı zamanda toplumun tüm kesimlerine ve kurumlarına yönelik eğitim, rehberlik, psikolojik destek hizmetleri, kurs, seminer, söyleşi, panel düzenlemektedir.

Bu amaçları gerçekleştirmek amacıyla;

•      Önleyici ruh sağlığı çalışmaları, eğitim ve kariyer danışmanlığı, uyum ve davranış sorunları, gelişimsel problemler, psikolojik testler  vb. konularda eğitim ve psikolojik destek hizmetleri sunmak.

•      Eğitim, sağlık, ruh sağlığı alanında çalışan meslek elemanlarının mesleki gelişimlerini sağlamak amacıyla kurs, seminer, panel vb. düzenlemek.

•      Toplumun tüm bireylerini ruh sağlığı konusunda bilinçlendirme amacına dönük olarak savunu faaliyetleri gerçekleştirmek.

•      Ruh sağlığı alanında çalışan meslek mensupları arasında işbirliği ve koordinasyon oluşturarak, ortak bir dil oluşmasına katkı sunmak. Bu amaca yönelik olarak, çeşitli ruh sağlığı çalışanlarını dernek bünyesinde bulundurmak. (Psikiyatrist, Psikolog, Psikolojik Danışman, Sosyal Çalışmacı, Ergoterapist vb.) amaçlanmaktadır.

Derneğimiz bünyesinde verilen ruh sağlığı hizmetlerinde kişisel olanların gizliliği son derece önemsenmekle birlikte, ruh sağlığı alanında faaliyet gösteren mesleklerin çok önemsediği etik ilkeler derneğimiz açısından da son derece önemlidir. Derneğimiz bu etik ilkelerle birlikte şu alanlarda doğrudan hizmet verecektir :

 

BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Hangi sorunlar ele alınır?

  İlişki Sorunları (duygusal ilişki, ailevi ilişkiler, arkadaş ilişkileri, iş hayatındaki ilişkiler vb.), İletişim Sorunları

 •   Depresyon, Mutsuzluk, Yalnızlık,
 •   Anksiyete Bozuklukları
 •   Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 •   Takıntılar
 •   Fobi, Sosyal Fobi, Panik Atak Bozuklukları
 •   Kişilik Bozuklukları
 •   Stres Yönetimi, Öfkeyle Başa Çıkma
 •   Özgüven ve Girişkenlik Sorunları
 •   Erteleme Davranışı ve Motivasyon Sorunları
 •   Kariyer Danışmanlığı, Kişisel ve Mesleki Gelişim
 •   Beslenme Sorunları
 •   Kayıp ve Yas
 •   Bağımlılık

ÇOCUK ve ERGEN PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞI

Hangi sorunlar ele alınır?

•      Dil ve Konuşma Bozuklukları

•      Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğu

•      Özel Öğrenme Güçlüğü

•      Otizm

•      Down Sendromu

•      Çocukluk Çağı Depresyonu

•      Alt Islatma

•      Dışkı Kaçırma

•      Uyum ve Davranış Sorunları (kardeş kıskançlığı, parmak emme, öfke kontrolü, saldırganlık, karşıt olma karşıt gelme bozukluğu)

•      Beslenme Bozuklukları

•      Kaygı ve Korkuya Bağlı Sorunlar (tırnak yeme, tikler, sosyal kaygı, takıntılar, fobiler, ayrılma kaygısı)

•      Okulla İlgili Sorunlar(Okula Başlama ve Okula Uyum Problemleri, Akran Zorbalığı, Akademik Problemler)

•      Bedensel/Sosyal/Zihinsel/Duygusal Gelişim İle İlgili Sorunlar

 

YAPILAN TESTLER VE ÖLÇEKLER

•         Gelişim Testleri

•         Zeka Testleri

•         Dikkat Testleri

•         Görsel Algı Testleri

•         Hafıza Testleri

•         Okula Hazırbulunuşluk Testleri

•         Kaygı Testleri

•         Kariyer Gelişim Envanterleri

•         MMPI

•         Rorschach

NOT: DERNEĞİMİZDE; Akıl Zeka Oyunları ve Satranç Eğitimi Sertifika Programı, Objektif Testler Uygulayıcı Eğitim Sertifika Programı, Projektif Testler Uygulayıcı Eğitim Sertifika Programı,Çeşitli Psikolojik Danışma Alanlarında Sertifika Programları, Hızlı Okuma Eğitmenliği Sertifika Programları vb. Düzenlenmektedir.

 

 

 

 

afyon psikolog
afyon psikolojik destek
afyon psikolojik danışmanlık
afyon terapi
afyon terapist