Görsel Algı Testleri

AFYON MAVİ KELEBEK PSİKOLOJİK DESTEK VE EĞİTİM DERNEĞİ

Görsel algı; görsel uyaranları tanıma, ayırt etme ve daha önceki deneyimlerle ilişkilendirerek yorumlama yeteneğidir. Görsel algılama sorunu olan çocuklar; okuma,yazma,aritmetik gibi akademik performansla ilişkili becerilerde güçlük yaşamaktadırlar. Frostig Görsel Algı testi’yse görsel algıyla ilgili sorunların erken dönemde saptanmasını sağlamak  ve uygun akademik programlara karar vermek amacıyla kullanılır.1963 yılında Dr.Marianne Frostig tarafından geliştirilmiş bir kağıt-kalem testi olan Frostig Görsel Algı testi 4-8 yaş arasında olan çocuklara bireysel veya grup şeklinde uygulanabilmekte ve yaklaşık 35-40 dk. sürmektedir.İçeriğinde ;

 

 

 

 

afyon psikolog
afyon psikolojik destek
afyon psikolojik danışmanlık
afyon terapi
afyon terapist