Gelişim Testleri

AFYON MAVİ KELEBEK PSİKOLOJİK DESTEK VE EĞİTİM DERNEĞİ

Denver II Gelişim Tarama Testi, 0-6 yaş arası çocuklara uygulanan bir gelişim tarama testidir. İnce motor beceriler (tutma, kavrama, sıkma, el-göz koordinasyonu…vb.), kaba motor beceriler (yürüme, atlama, zıplama, koşma…vb.), dil becerileri (konuşma ile ilgili beceriler) ve sosyal beceri-öz bakım becerileri (kendi kendine yetebilme, kendi işini kendi halledebilme) gibi alanlarda çocuğun yaşına uygun olarak gelişip gelişmediğini değerlendiren geçerli ve güvenilir bir testtir.

 

 

 

 

afyon psikolog
afyon psikolojik destek
afyon psikolojik danışmanlık
afyon terapi
afyon terapist